Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  „Na Paluchu” dzięki  przychylności  Zarządu Targów S.A  już po raz dziewiąty weźmie udział  w ZOOMARKECIE, co niewątpliwie w wymierny sposób pomaga rozwijaniu świadomości społecznej w zakresie -  właściwej i odpowiedzialnej opieki właścicieli wobec zwierząt ,  stwarzając także szanse adopcji „paluchowym pensjonariuszom” i  możliwość pozyskiwania na ich rzecz wsparcia rzeczowego i finansowego.


 „Paluch” w ramach ZOOMARKETU 2010 r przewiduje w swoim programie :

- promocję świadomych adopcji – poprzez prezentację fot. z wizerunkami 50 zwierząt - oczekujących na domy

- wielkoformatową wystawę fotograficzną pod hasłem „Porzucony czy zagubiony, czy ktoś wie …? „ - obrazującą problemy narastającego zjawiska bezdomności zwierząt , będącego następstwem braku systemowych rozwiązań prawno-ewidencyjnych w skali ogólnokrajowej

- udzielanie informacji na temat funkcjonowania schroniska ,

- porad adopcyjnych oraz behawioralnych – dla osób mających problemy wychowawcze ze swoimi zwierzętami

- rozpowszechnianie broszur edukacyjnych w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami

Akcji będzie towarzyszyła zbiórka pieniędzy na rzecz bezdomnych zwierząt przeprowadzana przez Komitet Organizacyjny ds. Zbiórek Publicznych - pod auspicjami Zarządu Targów Warszawskich S.A

Zapraszamy do naszego  punktu, który tradycyjnie usytuowany będziena parterze obok  wejścia do hali targowej .