Kontakt:

ZARZĄD TARGÓW WARSZAWSKICH S.A.

Międzynarodowe Targi Zoologiczne ZOOMARKET 2010

Andrzej Wierzba -  Project Manager
ul. Puławska 12A, 02-566 Warszawa
tel. 022 849 60 06 wew. 103 ; fax  022 849 35 84
e-mail: wierzba@ztw.pl

Piotr Strój - Project Manager
 tel. 022 849 60 06 wew.130
fax. 849 35 84
e-mail: info@ztw.pls

 

Organizator:
Zarząd Targów Warszawskich S.A.
jeden z największych krajowych organizatorów imprez wystawienniczych.

Liczby i fakty:
1991 - rok rozpoczęcia działalności Zarządu Targów Warszawskich S.A.
w ciągu pierwszych 15 lat działalności:
256 - liczba zorganizowanych imprez
3500 - metrów kwadratowych to średnia wielkość targów organizowanych przez ZTW S.A.
90 - hektarów (900.000 m2) to przybliżona ogólna powierzchnia targowa
21 - liczba imprez w kalendarzu imprez sezonu 2006/2007
Zarząd Targów Warszawskich S.A. - jest członkiem m.in. Polskiej Korporacji Targowej,  najbardziej liczącej się organizacji polskiej branży targowej.
Polska Korporacja Targowa jest dobrowolną organizacją samorządu przedsiębiorców branży targowej, aktualnie skupiającą ponad 50 firm - członków założycieli i członków zwyczajnych oraz 2 członków honorowych, 3 członków radców i 2 członków wspierających.
Członkowie Korporacji organizują rocznie ponad 200 imprez w kilkunastu ośrodkach w kraju, w których uczestniczy ponad 30 tys. wystawców i 1,2 mln zwiedzających, a także zajmują się organizacją wystąpień firm polskich w ponad 70 targach za granicą.

 

Zarząd Targów Warszawskich SA z siedzibą w Warszawie 02-566, ul. Puławskiej 12a, Zarząd: Grażyna Karłowska - Wiceprezes Zarządu; zarejestrowaną w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126894, numer NIP 526-021-17-13, o kapitale zakładowym 500.000 PLN